"اینتاکد مساجد و هیأت های مذهبی (که در قالب شخص حقوقی و بدون داشتن درآمد فعالیت می کنند) بابت برگزاری مراسم های مذهبی"

تالار پرسش و پاسخ“اینتاکد مساجد و هیأت های مذهبی (که در قالب شخص حقوقی و بدون داشتن درآمد فعالیت می کنند) بابت برگزاری مراسم های مذهبی”
Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه مساجد و هیأت های مذهبی (که در قالب شخص حقوقی و بدون داشتن درآمد فعالیت می کنند) بابت برگزاری مراسم های مذهبی در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟"
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
"اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه مساجد و هیأت های مذهبی (که در قالب شخص حقوقی و بدون داشتن درآمد فعالیت می کنند) بابت برگزاری مراسم های مذهبی به ترتیب 0 و 0 بوده و عدد اینتاکد آن 3220700 می باشد. " "به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/"