تاریخ صحیح ثبت برای درخواست دفاتر

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیتاریخ صحیح ثبت برای درخواست دفاتر
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"شرکتی که تاریخ تاسیس آن 1401/10/17 میباشد برای درخواست دفاتر 1401 در قسمت تاریخ، تاریخ ثبت شرکت وارد شود یا تاریخ باید از 1401/01/01 ثبت بشود؟ "
3 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
" اساسنامه شرکت را بررسی نمایید در ماده مربوط به سال مالی، تاریخ درج شده در این ماده باید مطابق با سال مالی باشد. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
" تاریخ سال مالی رو بزنید ۱/۱ تا ۲۹/۱۲ تاریخ ثبت رو بزنید 1401/10/17 "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"اساسنامه را مورد بررسی قرار بدهید، معمولا شرکت هایی که در این تاریخ ها یعنی اواسط یا اواخر سال تاسیس میشوند قید شده است: از یک فروردین شروع و در پایان اسفند خاتمه می یابد ( مطابق با سال شمسی) به استثنای سال اول که ابتداش از تاریخ تاسیس است. بنابراین شما واسه ۱۴۰۱ رو از ۱۴۰۱/۱/۱ بزنید ( چون غیر این ، روز و ماه رو بزنید سیستم اتومات تاریخ پایان سال مالی رو تا همان تاریخ تاسیس در ۱۴۰۲ (مثلا ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۷) ثبت شده و ۱۴۰۲ را نیز روز ۱ و ماه ۱ و تاریخ درخواست اصلا درج نمیشود. "