تکلیف بانک مرکزی درباره قانون پایانه فروشگاهی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیتکلیف بانک مرکزی درباره قانون پایانه فروشگاهی
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
تکلیف بانک مرکزی درباره قانون پایانه فروشگاهی چیست؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادره توسط دستگاه‌های کارتخوان و گزارش الکترونیکی درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کند.