مراحل ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیمراحل ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
مراحل ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی را به صورت کامل شرح دهید؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
"گام ۱) دریافت گواهی امضای دیجیتال از سایت www.gica.ir؛ گام ۲) استخراج کلید عمومی با نصب برنامه openssl.zip ؛ گام ۳) ورود به سامانه www.my.tax.gov.ir ؛ گام ۴) ورود به کارپوشه؛ گام ۵) ورود به پرونده؛ گام ۶) ورود به بخش عضویت - شناسه های یکتای حافظه مالیاتی ؛ گام ۷ ) انتخاب گزینه توسط مودی از منوی نحوه ارسال صورت حساب؛ گام ۸ ) بارگذاری کلید عمومی استخراج شده در گام ۲؛ گام ۹) تایید کد پستی و آدرس ثبت شده در سامانه؛ گام ۱۰) مراحل بعد شامل تعیین شعب مرتبط با شناسه یکتا-تخصیص ابزار پرداخت به شناسه یکتا -اطلاعات حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی اختیاری می‌باشد و کلید مرحله بعد را بزنید ؛ گام ۱۱) در مرحله آخر تایید نهایی کنید؛ گام ۱۲) سامانه اقدام به صدور شناسه یکتای مالیاتی می نماید ؛ گام۱۳) این شناسه به عنوان یکی از مولفه های اصلی در ساختار کلی شماره منحصر به فرد مالیاتی در صورت حسابهای فروش استفاده خواهد شد. "