نکات مهم سامانه مودیان: شرط تایید نرم افزارها

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهینکات مهم سامانه مودیان: شرط تایید نرم افزارها
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
شرط تایید نرم افزارها برای صدور صورتحساب در سامانه مودیان چیست؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
همه نرم افزار ها مورد تایید هستند به شرطی که طبق ضوابط قانونی مورد تایید باشند. طبق ماده ۲۰ اگر نرم افزار مورد تایید ما باشد دیگری نیازی به دفاتر روزنامه و کل نیست. برای مصرف کننده نهایی نیازی به درج کد ملی نیست.