نحوه محاسبه مالیات لوازم خانگی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقیقی - مشاغلنحوه محاسبه مالیات لوازم خانگی
Naji عضو سایت پرسیده شده 7 ماه قبل
یکی از مسئولین امور مالیاتی عنوان کردند همه مودیان حقیقی دارای پرونده مالیاتی توسط سازمان در سامانه مودیان ثبت نام شده‌اند ، آياآنها می توانند از معافیت ماده 101 استفاده نمایند؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
" باید سازمان در هر سال مبلغ تبصره ۱۰۰را اعلام و سپس براساس فروش مودی معلوم میشود آیان میتوانند از تبصره این ماده استفاده کند یاخیر. "