نحوه محاسبه مالیات لوازم خانگی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقیقی - مشاغلنحوه محاسبه مالیات لوازم خانگی
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
یکی از مسئولین امور مالیاتی عنوان کردند همه مودیان حقیقی دارای پرونده مالیاتی توسط سازمان در سامانه مودیان ثبت نام شده‌اند ، آياآنها می توانند از معافیت ماده 101 استفاده نمایند؟