ارسال اظهار نامه مودیان گروه سوم

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اظهارنامه مالیاتیارسال اظهار نامه مودیان گروه سوم
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
آیا مودیان گروه سوم مشمول تبصره ماده ۱۰۰ ملزم به ارائه اظهارنامه هستند ؟ یا ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰کفایت میکنند؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
فرم تبصره 100 کافیست، و نسبت به مالیات قطعی سال 96 محاسبه می شود.