تاریخ ثبت فاکتور ها در سامانه

Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
"آیا ثبت فاکتورها در سامانه تا ابتدای١٤٠٣ تمدید شده؟ و اگر تمدید شده نیازی به ثبت فاکتورهای قبلی در سامانه میباشد؟ "
1 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
"در لایحه تسهیل آمده که تا پایان ۱۴۰۳ امکان بخشودگی جرایم سامانه مودیان فراهم خواهد شد.لیکن تا کنون بخشنامه نشده است. "