1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
شناسه کالا یا کد کالا که به آن بارکد نیز می گویند شناسه‌ای است که به مجموعه‌ای از خصوصیات ماهیتی کالا (نظیر نوع، جنس، مدل، نام تجاری که در شرح تجاری کالا مؤثر است) تخصیص داده‌شده و با ثبت فیلدهای توصیفی در سامانه شناسه کالا توسط کاربر، صادر می‎شود. این شناسه به‌عنوان زبان مشترک و عامل شناسایی کالا در زنجیره تجاری کشور شناخته می‌شود. کاربرد این شناسه به‌عنوان کلید کد شناسنامه کالا می باشد و با استعلام آن از سامانه شناسه کالا، اطلاعات شناسنامه کالا در اختیار استعلام کننده قرار داده می‌شود.