سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، بستری برای ایجاد عدالت

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیسامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، بستری برای ایجاد عدالت
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل

چرا استفاده از سامانه مودیان باعث ایجاد و حفظ عدالت می شود؟

1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"یکی از موضوعاتی که کمک می‌کند که اعمال نفوذ هر چند محدود برخی از ممیزان مالیاتی در فرآیند اخذ مالیات کم شود سیستمی شدن فرآیند اخذ مالیات در کشور با استفاده از سامانه مودیان مالیاتی است. سیستمی شدن فرآیند اخذ مالیات در کشور به اخذ عادلانه مالیات کمک می‌کند و حقی از کسی ضایع نمی‌شود و به این صورت شیوه ممیزمحور در اخذ مالیات حاکم نیست؛ بلکه سیستم محور مالیات اخذ می‌شود. در سامانه مودیان مالیاتی به صورت کاملا هوشمند اعلام می‌شود که چه کسانی شامل پرداخت مالیات می‌شوند و میزان مالیات پرداختی آن‌ها هم اعلام می‌شود از سوی دیگر اعمال نفوذ و نظر شخصی در اخذ مالیات‌ها از بین می‌رود، زیرا دخالت انسان در فرآیند اخذ مالیات کاهش پیدا می‌کند. هر قدر به سمت سامانه‌ها در اخذ مالیات برویم اعمال نظر‌های شخصی کمتر می‌شود و به این صورت فقط از بخش شفاف اقتصاد شامل کارمند، کارگر و... مالیات اخذ نمی‌شود که بعضی از این گروه‌ها با پرداخت مالیات در مضیقه مالی هم قرار می‌گیرند."