اینتاکد انواع آب معدنی و آب آشامیدنی بسته بندی شده-خرده فروشی (تولید داخل)

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اینتاکد (نسبت سود فعالیت)اینتاکد انواع آب معدنی و آب آشامیدنی بسته بندی شده-خرده فروشی (تولید داخل)
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع آب معدنی و آب آشامیدنی بسته بندی شده-خرده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟
2 پاسخ
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع آب معدنی و آب آشامیدنی بسته بندی شده-خرده فروشی (تولید داخل) به ترتیب 10 و 13 بوده و عدد اینتاکد آن 2020413 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/
Naji عضو سایت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع آب معدنی و آب آشامیدنی بسته بندی شده-عمده فروشی (تولید داخل) به ترتیب 3/08 و 4/004 بوده و عدد اینتاکد آن 2020411 می باشد.
به منظور دسترسی آسان به نسبت سود فعالیت کلیه کالاها و خدمات و محاسبه مالیات براساس اینتاکد بر روی این لینک و یا آدرس ذیل کلیک کنید. http://intacode.najitax.com/