صدور برگ تشخیص جدید بعد از ابلاغ

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیصدور برگ تشخیص جدید بعد از ابلاغ
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 هفته قبل
"برای مودی برگ تشخیص صادر شده و ابلاغ هم شده و اعتراض مودی هم در سامانه ثبت شده. امروز که برای توافق رفته فرمودند که اشتباه شده و برگ جدید تشخیص بدون معافیت برای مودی صادر کردند. این کار درست است که پس از ابلاغ برگ تشخیص برگ جدید صادر کنند ؟ "
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
امکان صدوربرگ تشخیص اصلاحی هست اگر اشتباه در محاسبات باشه که البته همین موضوع شمارا هم شامل میشه
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
"قبل از قطعیت امکانش هست ایین نامه اجرایی ماده۲۱۹ "