سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهی

Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
مودیان مالیاتی فاقد پایانه فروشگاهی
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دام‌پزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. حسب بررسی‌های به عمل آمده و اطلاعات استخراجی از سامانه‌های سازمان، برخی از مؤدیان آن اداره کل به شرح فهرست پیوست، فاقد دستگاه کارت‌خوان بوده و یا از آن استفاده نمی‌نمایند. ضمناً بر اساس بند (ب) ماده (۲۲) قانون اخیرالذکر، «عدم استفاده از پایانه فروشگاهی» علاوه بر جریمه‌ای که معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش (درآمد حاصل از خدمات) می‌باشد، محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی را به دنبال خواهد داشت."