نکات مهم سامانه مودیان: مهلت ارسال و تایید صورتحساب

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهینکات مهم سامانه مودیان: مهلت ارسال و تایید صورتحساب
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
حداکثر زمان مهلت ارسال و تایید صورتحساب در سامانه مودیان چند روز است؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
"فرصت صدور صورتحساب تا ارسال آن به سامانه مودیان حداکثر ۷ روز می باشد ، دقت شود که صورتحساب ارسالی شما در سامانه تایید شود ، صرف ارسال صورتحساب ملاک نیست. برای خریدار از تاریخ درج و انتقال به کارپوشه ۳۰ روز مهلت تایید یا رد را دارد ، اگر تایید نکند ، سامانه اتومات بعد از ۳۰ روز تایید می کند. توجه بفرمایید که ۳۰ روز پس از انتقال به کارپوشه ، نه ۳۰ روز پس از تاریخ صورتحساب. فرایند اصلاح و برگشت و ابطال هم از مهلت ۷ و ۳۰ روز تبعیت می کند."