لزوم اجرا شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیلزوم اجرا شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
چرا قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرایی شد؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در واقع کمک به فعالان اقتصادی و در راستای توسعه عدالت مالیات‌ستانی است. اگر تاکنون اجحافی به واسطه شناخت غلط یک فرد صورت می‌گرفت، با سیستمی شدن فرایند شناسایی و اخذ مالیات این موضوع حل می شود.