اعتراض پس از صدور برگ قطعی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: تبصره 100اعتراض پس از صدور برگ قطعی
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
مودی گروه سوم تسهیلات تبصره صد 5میلیون مالیات پرداخت اقساط سرتاریخ پرداخت کرده است. در حال حاضر برگ قطعی صادر شده( 5میلیون مالیات که پرداخت نشده و 750 نیز جریمه دیرکرد است) در حال حاضر روند اعتراض از سامانه هست یا حضوری؟