پرداخت مالیات مضاعف اشخاصی که چند شغل دارند

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقیقی - مشاغلپرداخت مالیات مضاعف اشخاصی که چند شغل دارند
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
پس از ارسال لیست مالیات حقوق برای یه سری افراد سیستم مابالتفاوت را محاسبه می‌کند آیا اگرکسی داره چند جا کار می‌کند و از معافیت استفاده کرده مالیات مضاعفش به عهده شرکت ما میباشد و یا خود شخص میبایست با اداره مالیات تسویه نماید؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل

پاسخ به پس از ارسال اولین لیست حقوق، لیست های بعد آخرین حقوق ماهانه تلقی شده و سیستم مالیاتی درآمد ناخالص ماهانه رد به صورت تجمیعی در جدول قرار میدهد و ضریب مالیاتی تهیه شده توسط دومین یا آخرین شرکت رو تغییر میده و مالیات بیشتری نسیت به مبلغ مد نظر شما تعیین میشود