تعیین مشولیت کسب و کار های کوچک

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقوقیتعیین مشولیت کسب و کار های کوچک
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
"در فرم ثبت نام سایت مالیاتی قسمتی با عنوان تعیین مشمولیت ارزش افزوده برای کسب و کارهای کوچک و جدید قرار دارد در این قسمت باید چه اطلاعاتی وارد بشود؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
در کنار همان قسمت میتوان نوع شغل هاو فراخوان ها را بررسی کرده و بفهمید آیا کسب و کار شما مشمول مالیات هست یا خیر.