اعتراض در هیئت تجدید نظر

تالار پرسش و پاسخاعتراض در هیئت تجدید نظر
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل

درصورتی به موردی در هیات بدوی اعتراض نگردد ایا امکان اعتراض در هیات تجدید نظر وجود دارد یا خیر؟

1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
"از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ به بعد امکان مطرح نمودن باب جدید وجود ندارد بند ۷ بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۱ مورخ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ "