دریافت یا پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در صورت عدم فراخوان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیدریافت یا پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در صورت عدم فراخوان
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
حکم فعالان اقتصادی که تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی فراخوان نشده باشند از خریداران خود مالیات بر ارزش افزوده کسب کنند یا مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند، چیست؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
فعالان اقتصادی تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نخواهند بود. دریافت کنندگان مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی باشد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از فعالان اقتصادی مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور نمی شود. ضروری است این دسته از مؤدیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان از شناسه کالا / خدمات مندرج در سامانه مربوط با نرخ صفر استفاده نمایند. چنانچه مودیان مذكور على رغم عدم فراخوان توسط سازمان امور مالیاتی کشور به هنگام ثبت نام در نظام مالیاتی مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب نموده اند، می بایست جهت جلوگیری از تعلق جرائم مزبور نسبت به اصلاح مشمولیت اقدام نمایند.