ثبت 5% معاملات کوچک به صورت تجمیعی در سامانه ارسال فهرست معاملات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیثبت 5% معاملات کوچک به صورت تجمیعی در سامانه ارسال فهرست معاملات
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
چه نوع صورتحساب هایی را می توان به صورت تجمعی در سامانه ارسال فهرست معاملات ثبت کرد؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات می باشند، مشمولین ماده (۹) می توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند... نصاب معاملات کوچک برابر مصوبه اخیر هیات وزیران برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۴۵ میلیون تومان است که ۵ درصدآن ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می باشد. مودیان مشمول ارسال فهرست معاملات، می توانند صورتحساب های تا این مبلغ را به صورت تجمیعی (یعنی نیازی به درج مشخصات طرف معامله نیست) در سامانه ارسال فهرست معاملات ثبت نمایند.