1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
شماره منحصر به فرد مالیاتی، یک عدد خاص است که بر روی هر صورتحساب الکترونیکی یا کاغذی درج خواهد شد و شامل ۲۲ کاراکتر (شامل حروف و اعداد) است. پیشتر، حسابداران و مدیران مالی برای تغییر فاکتورها از یک شماره فاکتور ساده یا ملخی استفاده می کردند. با توجه به قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اکنون بر روی فاکتورها باید به جای شماره فاکتور، شماره منحصر به فرد مالیاتی (شماره مالیاتی) را درج نمایند. این شماره در زمینه اجزا و الزامات صورتحساب الکترونیک بسیار مهم است. توجه به اجزا و الزامات صورتحساب الکترونیک یک امر ضروری است.