گزارش هزینه های گمرکی در معاملات فصلی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: معاملات فصلی ماده ۱۶۹گزارش هزینه های گمرکی در معاملات فصلی
Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
آیا هزینه های گمرکی و جریمه گمرک و باید تو معاملات فصلی گزارش بدیم؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
جزو موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات وفق ماده ۱۳ از آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ م.م است.