ارسال معاملات فصلی در خصوص شرکت هایی که سال مالی متفاوت دارند

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقوقیارسال معاملات فصلی در خصوص شرکت هایی که سال مالی متفاوت دارند
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
شرکتی که سال مالی اون منتهی به ۳۱ مرداد هستش در مورد ارسال معاملات فصلی دوره تابستان باید چکارکنه؟
3 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام می‌شود.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
تکالیف ۱۶۹ خودش تابعه مقررات خاص خودشه و ارتباطی به سال مالی نداره
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
" تا پایان ۹۴ اگر مودی پرداخت نمی‌کرد؛ معترض شناخته میشد و پرونده باید به هیات ارسال میشد، این رو قانون گفته بود و بخشنامه هم در این مورد داشتیم که دقیقا سال‌های ۹۱ تا ۹۴ رو ذکر کرده بود. اما در قانون مصوب ۹۴ اون متن ( پرداخت نکردن به معنی معترض شناخته شدن) حذف شد و قانون گذار در تبصره ۴ روال کار ۱۶۹ رودقیقا مثل روال کار عملکرد تعریف کرد. پس بعد از عملکرد ۹۴ اگر مودی جریمه ۱۶۹ رو پرداخت نکنه مثل عملکرد، قطعی خواهد شد."