ماده 169 برای اشخاصی که در سال اول مشمولیت گروه اول هستند

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: معاملات فصلی ماده ۱۶۹ماده 169 برای اشخاصی که در سال اول مشمولیت گروه اول هستند
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"ماده ۱۶۹ برای اشخاص حقیقی که اولین سال وارد گروه اول شدن به چه شکل میباشد؟به طور مثال کسی که اولین سال برای ۱۴۰۰اظهارنامه رد کرده است و فروش ۲۱ میلیارد تومانی دارد آیا از ابتدای سال بعد مشمول ارسال فهرست هست یادر سال ۱۴۰۰ مشمول است؟ "
4 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"باید با توجه به اینکه فعالیت شما در فراخوان ها وجود دارد یا خیر اظهار نظر کرد. مساله بعدی این است که شما باید دوسال متوالی فروش یا درآمدتان به حدالنصاب رسیده باشد و از سال سوم وارد گروه اول میشوید. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"مبلغ فروش پوز شما مشخص میکند که در کدام گروه هستید. که گروه اول هستید با این مبلغ ، و جرائم ۱۶۹ دارید. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
" اگر کار شما به مصرف کننده نهایی است، گزارشات فصلی فروش را رد نمایید و خرید را سعی کنیدبا کد ملی انجام بدهید و سپس برای بخشودگی اقدام نمایید. تا آخر امکان بخشودگیسال برای بخشودگی 100% وجود دارد. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"سلام مهلت اعتراض 30روز است اگر با توجه به گزارش برگه مطالبه ماده 169اعتراض دارید و45روزهم مهلت توافق بخشودگی جرایم هم تاپایان سال تمدید شده (بخشنامه دهه فجر). شما در مرحله اول به برگ تشخیص وبرگ مطالبه اعتراض میزنید مشکل حل میکنید بعد برای بخشودگی جرایم ماده 169باید بدهی عملکرد داده باشید اون بحثش جداست اما الان شما مشکل اصلی حل کنید ماخذ جریمه درست کنید .بعد سایر مراحل اول ببینید ماخذتون اصلاح میشه بعد معاملات اگر مشمول اعلامید با ماخذ اصلاحی گزارش کنید بعد اقدام کنید برای بخشودگی جرائم. "