استرداد ارزش افزوده خدمات ساختمان سازی

تالار پرسش و پاسخاسترداد ارزش افزوده خدمات ساختمان سازی
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 ماه قبل
آیا ارزش افزوده بحث خرید مصالح و خدمات جهت ساختمان سازی اشخاص قابل استرداد هست یا خیر؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
از آنجایی که فعالیت ساخت و فروش ساختمان ارزش افزوده ندارد یعنی زمان فروش از مشتری ارزش افزوده دریافت نمیشود پس ارزش افزوده های خرید جزء بهای تمام شده حساب و قابل استرداد نمیباشد.