مالیات حق واگذاری جایگاه سوخت

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیمالیات حق واگذاری جایگاه سوخت
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
برای جایگاه سوخت از سوی شهرداری کاربری پمپ بنزین اعلام شده است نه تجاری آیا مشمول مالیات حق واگذاری میگردد؟ نسبت به پمپ ها و نازل ها در خصوص ارث مشمول کدام بند ماده ۱۷ میباشد و آیا نسبت به حق الامتیاز و نوع کار جایگاه هم مشمول مالیات برارث میباشد؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
بله حق الامتیاز که مشمول میباشد و مابقی نیز سایر اموال هستو ۱۰ درصد مشمول میشود.