مشمولیت ماده 2 قانون مالیات های مستقیم در خصوص دانشگاه پیام نور

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیمشمولیت ماده 2 قانون مالیات های مستقیم در خصوص دانشگاه پیام نور
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
آیا دانشگاه پیام نور جزء اشخاص ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم است یا خیر؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"درخت‌واره قوانین مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم باب چهارم - در مقررات مختلفه فصل اول - معافیت‌ها ماده 134 را مطالعه نمایید."
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"ماده 134- درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای آموزشگاه‌های فنی وحرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهدهای کودک درمناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی‌ربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصلاز فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."