لزوم انعقاد قرار داد کارفرمایی برای بیمه تامین اجتماعی اعضای هیئت مدیره

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: بیمه تامین اجتماعیلزوم انعقاد قرار داد کارفرمایی برای بیمه تامین اجتماعی اعضای هیئت مدیره
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"اعضای هیئت مدیره  لازم است قرارداد کارفرمایی برای بیمه تامین اجتماعی امضا کنند یا خیر؟حقوق پرداختی به این عضو هزینه مورد قبول سازمان امورمالیاتی میباشد یا خیر؟ "
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"سلام اجباری نیست زیرا در بیمه فقط مدیرعامل کارفرما محسوب میشود حتی اگر عضو هیات مدیره هم نباشد. اما میتوانید برای اعضا هیات مدیره هم قرارداد کارفرمایی منعقد کنید که ۳ درصد بیمه بیکاری و پرداخت نکنید چون در هرصورت مشمول دریافت مستمری بیکاری نیستن "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
بله در صورت موظف بودن ، هزینه ی آن قابل قبول است.