وضعیت فاکتورها در کارپوشه خریداران در سامانه مودیان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیوضعیت فاکتورها در کارپوشه خریداران در سامانه مودیان
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
وضعیت فاکتورها در کارپوشه خریداران در سامانه مودیان به چه صورتی است؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
"وضعیت فاکتورها در کارپوشه خریداران سامانه مودیان؛ ۱. در صورت ابطال: صورت‌حساب از وضعیت در انتظار تبدیل به رد شده خواهد شد. و ابطالی نیز طی رکورد جدید با وضعیت عدم نیاز به واکنش وارد کارپوشه خریدار می‌شود. 2. در صورت اصلاح: صورت‌حساب اصلی تبدیل به رد شده می‌شود و صورت‌حساب اصلاحی در حالت در انتظار واکنش می‌ماند."