صورتحساب های ثبت نشده در سامانه مودیان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیصورتحساب های ثبت نشده در سامانه مودیان
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
در صورتیکه صورتحساب مشمولین در سامانه مودیان ثبت نشود چه اقداماتی باید انجام شود؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
"صورتحساب هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود. تبصره ۱- ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه ای، مفاد این ماده را رعایت کنند. تبصره ۲- سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند. "