وضعیت اشخاص غیرمشمول ارزش افزوده در سامانه مودیان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهوضعیت اشخاص غیرمشمول ارزش افزوده در سامانه مودیان
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
"توضيح دهيد اینتا کد و جواز فروش اینترنتی به چه صورت هست؟ كساني که فروشگاه دارند و‌ فروش حضوری و ارسال پستي انجام ميدهند وچطور بايد اين كدرا فعال نمايند؟ "