زمان دریافت مالیات انتقال منفعت

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیزمان دریافت مالیات انتقال منفعت
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
امکان داره برای یک سال مالی به جز بحث متمم دو تا برگ قطعی صادر بشه؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"بله، درصورتی که برگ قطعی صادره توسط هیئت ۲۱۶ ابطال و درآمد مشمول مالیات تعدیل گردد. "