مشاغل مشمول ارزش افزوده

Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
"برای ثبت کد اقتصادی چه شغل‌هایی، مشمول ارزش افزوده میشن؟ "