مشمولیت مالیات ارزش افزوده ماست های طعم دار

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهمشمولیت مالیات ارزش افزوده ماست های طعم دار
Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
شماره بخشنامه معافیت کلیه ماست ها از ارزش افزوده را ارسال نمایید.
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
"فهرست کالاهای مشمول معافیت های جزء (الف)ماده (9 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده) ماستهای طعم دار مشمول است. "