لزوم ثبت نام اشخاص حقیقی وارد كننده محصول در سامانه مودیان مالیاتی

تالار پرسش و پاسخلزوم ثبت نام اشخاص حقیقی وارد كننده محصول در سامانه مودیان مالیاتی
Naji عضو سایت پرسیده شده 7 ماه قبل
" اشخاص حقیقی که سالهای اول و دوم وارداتشان است وکارت بازرگانی دارند و بیشتر از 20 تا 40 هزار دلار به آن ها برای واردات ارزتعلق نمیگیرد و حداکثر فروش آن ها تا 1.5 میلیارد تومان میباشد میبایست در سامانه مودیان مالیاتی ثبت نام كنند یا خیر؟"