پذيرش اعتبار شركتي كه كالاي معاف دارد

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقیقی - مشاغلپذيرش اعتبار شركتي كه كالاي معاف دارد
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
در صورتی که شرکتی بابت کالای معاف بعنوان نمونه ضایعات کارتن و کاغذ یا آخال مالیات و عوارض بعد از تاریخ 13 دی ماه 1400 پرداخت نموده باشد آیا اعتبار مزبور میتواند مورد پذیرش قرارگیرد؟ توجه به تبصره2 ماده9 قانون دائمی و دستورالعمل صادره نیز ضروری است