پذیرش اعتبار شرکتی که کالای معاف دارد

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقیقی - مشاغلپذیرش اعتبار شرکتی که کالای معاف دارد
Naji عضو سایت پرسیده شده 7 ماه قبل
" در صورتی که شرکتی بابت کالای معاف بعنوان نمونه ضایعات کارتن و کاغذ یا آخال مالیات و عوارض بعد از تاریخ 13 دی ماه 1400 پرداخت نموده باشد آیا اعتبار مزبور میتواند مورد پذیرش قرارگیرد؟ توجه به تبصره2 ماده9 قانون دائمی و دستورالعمل صادره نیز ضروری است . "
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"هم تبصره۲ماده۹ و هم دستورالعمل مربوطه گفته و امکان دریافت مبلغ پرداخت شده وجود دارد.اداره مالیاتی مکلفه ۴۵روز پس از اتمام دوره ای که شما گزارش دادید مالیات پرداخت شده شما از محل وصول های که در اون دوره داشته را باید به شما برگرداند. لیکن دربند۸ گفته استرداد فقط در زمانی صورت میگیرد که شما از اشخاصی که عضو سامانه مودیان هستن و از طریق کارتخوان خریدتون روانجام داده باشین. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"از دی ماه که لازم الاجرا شد بعنوان اعتبار مالیاتی است و اگر هم قبول نکردن هزینه های آن قابل قبول مالیاتی ست و اگر شمادرخواست بدید و پول بهتون تا ۴۵ روز عودت نشه ماهانه ۲درصد جریمه باید بهتون پرداخت کنند.البته به شرط خرید از پایانه. "