شمول مالیات قیر سهمیه ای

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
قیر که دولت به شهرداری ها سهمیه میدهد مشمول ارزش افزوده هست یا طبق بند ۶ ماده ۱۲ مشمول نمیشود؟ و اگر این قیر را شهرداری به پیمانکار جهت تولید آسفالت بدهد و در قرارداد هم قید بشه که تامین قیر به عهده  شهرداری هست و بقیه مصالح به عهده یپیمانکار. قیر را باید به عنوان فروش شهرداری مشمول کرد یا خیر؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
یه بخشنامه در چارگون در‌ خصوص این موضوع هست. به نظر بنده قیر رایگان به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول نیست ولی عرفا اکثرادارت این اعتبار را از شهرداری ها قبول میکنند.در بحث فروش هم چون شهرداری جهت انجام امور شهری خودش قیر میدهد به پیمانکارجزو موارد مشمول در نظر گرفته نمیشود.