مشمولیت معافیت بخشی از فعالیت تولید که از طریق اجاره دارایی های دیگر انجام میشود

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر درآمد اجاره و مستغلاتمشمولیت معافیت بخشی از فعالیت تولید که از طریق اجاره دارایی های دیگر انجام میشود
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
چنانچه شرکتی معافیت ماده 132 داشته باشد، ولی بخشی از فعالیت تولید خود را از طریق اجاره دارایی های شرکتی که معافیت ندارد انجام دهد، به آن بخش از درآمدی که از طریق اجاره اموال ان شرکت (که معافیت ندارد) به دست میاورد معافیت تعلق میگیرد یا خیر؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
فقط به فعالیت تولیدی آن معافیت ۱۳۲تعلق می گیرد .