نکات مهم سامانه مودیان: تعداد شماره یکتا حافظه

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهینکات مهم سامانه مودیان: تعداد شماره یکتا حافظه
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
چرا باید از چند شماره یکتای مالیاتی استفاده کرد؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
شماره یکتای حافظه میتواند بیشتر از یک شماره باشد ، برای ارسال توسط مودی یک شماره حافظه و برای ارسال توسط شرکت معتمد یک شماره دیگر و … بدین ترتیب میتوانیم تخلفات را از شخص درست پیگیری کنیم ، از مودی یا شرکت معتمد. هر مودی میتواند هر مقدار شناسه میخواهد ، اخذ نماید ، تا یک تعدادی محدودیت ندارد اما بیشتر که بخواد باید به سازمان امور مالیاتی دلایل خود را اعلام کند.