اینتاکد انواع کبریت-خرده فروشی (تولید داخل)

تالار پرسش و پاسخاینتاکد انواع کبریت-خرده فروشی (تولید داخل)
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
اینتاکد (نسبت سود فعالیت) و نسبت سود ناویژه انواع کبریت-خرده فروشی (تولید داخل) در سال 1401 چند درصد است و اینتاکد آن چه عددی است؟