ثبت نام واردکنندگان در سامانه مودیان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیثبت نام واردکنندگان در سامانه مودیان
مصطفی خوش طینت پرسیده شده 4 ماه قبل
اشخاص حقیقی که سالهای اول و دوم  وارداتشان است وکارت بازرگانی دارند و  بیشتر از 20 تا 40 هزار دلار به آن ها براي واردات ارزتعلق نميگيرد و  حداکثر فروش آن ها تا 1.5 میلیارد تومان ميباشد ميبايست در سامانه موديان مالياتي ثبت نام كنند يا خير؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
بر اساس ماده ۱۴ الحاقی به سامانه (موضوع تسهیل تکالیف )اگر فروش تا ۲۵ برابرمعافیت ماده ۸۴ باشد (این رقم در سال ١٤٠٢ تامیزان ٣ میلیارد تومان است ) نیازی به صدور صورتحساب ندارند.