نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی شرکت هایی که در خارج از منطقه ویژه اقتصادی هستند

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتینحوه پذیرش اعتبار مالیاتی شرکت هایی که در خارج از منطقه ویژه اقتصادی هستند
Naji عضو سایت پرسیده شده 7 ماه قبل
"در رابطه با شرکتی که خارج از منطقه ویژه اقتصادی می باشد ولی فروش به منطقه ویژه اقتصادی داشته ودارای مجوز فعالیت در منطقه ویژه می باشد، نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم به چه صورت است؟ جهت فعالیت در منطقه ویژه مجوز میگیرند. "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 6 ماه قبل
"فعالیت در منطقه ویژه مشمول مالیات ارزش افزوده نبوده ولی چون فروش در خارج از منطقه صورت گرفته به نظر مشمول و بایستی وصول گردد. "