محاسبه مبالغ مشمول مالیات شرکا

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقیقی - مشاغلمحاسبه مبالغ مشمول مالیات شرکا
Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
در تبصره سه بند ج گروه سوم از ماده دوگروبندی مودیان آمده ،در مشاغل مشارکتی درآمد ابرازی ویا قطعی شده مشارکت برای تعیین گروه ملاک عمل می باشد ،یعنی هر شریک بالای پانزده میلیارد تومان گروه اول میباشد به عبارتی اگر دو شریک دارد بالای سی میلیارد تومان ؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
همان جمعا ۱۵ درامد ابرازی مد نظر است.