تعیین گروه مودی

Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
فروش قطعی شده سال ۹۸ مودی بالای ۶۰میلیارد ریال بوده و گروه دوم بوده مودی برای عملکرد ۹۹ اظهارنامه گروه سوم داده اگر برگ قطعی ۹۸ در سال ۱۴۰۰ صادر شده باشه برای عملکرد ۹۹ مودی کدوم گروه قرار میگیرد اول دوم یا سوم؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
ملاک گروه بندی عملکرد99 فروش ابرازی عملکرد 97 یا اخرین فروش قطعی شده که برگ قطعی مربوطه تا دی ماه سال قبل به مودی ابلاغ شده باشه هرکدام که بالای 55 میلیارد ریال باشه