لايحه اعتراض 251

Naji عضو سایت پرسیده شده 7 ماه قبل

شرکتي تا۷سال مشمول معافیت۱۳۲هست ليكن مالیات۹۹مشمول معافیت نشده بااینکه وارد هیات رسیدگی شده است و در حال حاضر برگ قطعي صادر شده (زيان ابرازي اعلام شده است )راهنمايي كنيد در حال حاضر براي لايحه اعتراض 251 چه درخواستي نوشته بشود؟