دریافت قبوض عملکرد مفقودی

Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
"برای دریافت قبوض عملکرد مفقودی باید به کجا مراجعه نماییم؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
به حوزه مالیاتی رفته و دوباره درخواست نمایید.