صورتحساب الکترونیکی صادرات

Naji عضو سایت پرسیده شده 2 هفته قبل
چه نوع صورتحساب الکترونیکی بابت ارائه خدمات به خارج از کشور، صادر می‌گردد؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 هفته قبل
مودیان بابت هرگونه ارائه خدمات به خارج از کشور، باید از صورتحساب الکترونیکی صادرات استفاده نمایند. لازم به ذکر است درج اطلاعات خریدار و شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی در این صورتحساب، اختیاری می‌باشد.