با ارسال صورتحساب در سامانه مودیان نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیست

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیبا ارسال صورتحساب در سامانه مودیان نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیست
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
آیا پس از ارسال صورتحساب در سامانه مودیان نیازی به ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده است؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
معاملات در سامانه مودیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. لذا مودیان عضو این سامانه که به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تمکین می کنند و اطلاعات صورتحساب های خود را در سامانه مؤدیان ثبت می کنند، دیگر الزامی به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ندارند و مالیات بر ارزش افزوده آنها بر اساس اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی ارسالی و ثبت شده در کارپوشه آنها محاسبه خواهد شد.