قواعد مربوط به انتخاب شرکت معتمد در کارپوشه توسط مؤدی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیقواعد مربوط به انتخاب شرکت معتمد در کارپوشه توسط مؤدی
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 هفته قبل
قواعد انتخاب شرکت معتمد در کارپوشه توسط مؤدی چیست؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
مؤدی میتواند یک یا چند شرکت معتمد نوع ۱ داشته باشد اما هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی فقط باید توسط یک شرکت معتمد پشتیبانی شود. مؤدی میتواند فقط یک شرکت معتمد نوع ۲ و ۳ داشته باشد. مؤدیان میتوانند برای هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی روشهای متفاوت ارسال صورتحساب را در یک پرونده مالیاتی کارپوشه انتخاب نمایند. لازم به ذکر است؛ انتخاب دو روش ارسال برای یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی به صورت هم زمان امکان پذیر نیست.